zo ga ik met jouw gegevens om

Privacy verklaring

Joyce Bastiaans zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kun je onder andere lezen welke persoonsgegevens Joyce Bastiaans verwerkt, met welk doel en hoe Joyce Bastiaans vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met contact@joycebastiaans.nl.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepassing

Joyce Bastiaans is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Joyce Bastiaans is gevestigd te (2121 GG) Bennebroek aan de Schoollaan 26 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75946912.

Welke persoonsgegevens verwerkt Joyce Bastiaans?

Hier kun je een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Joyce Bastiaans verwerkt, met welk doel Joyce Bastiaans deze gegevens verwerkt en welke juridische grondslag Joyce Bastiaans heeft om deze gegevens van jou te mogen verwerken. Ook kun je lezen hoe lang jouw persoonsgegevens zullen worden bewaard.

Voor het communiceren met de klant

Als je vragen aan Joyce Bastiaans hebt, worden jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en de inhoud van jouw bericht verwerkt. Joyce Bastiaans slaat deze gegevens op om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van jouw vraag. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Joyce Bastiaans bewaart deze gegevens tot 1 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Om de diensten van Joyce Bastiaans te kunnen uitvoeren

Om te zorgen dat Joyce Bastiaans haar diensten kan uitoefenen, worden jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Joyce Bastiaans bewaart deze gegevens tot 5 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Voor het uitbrengen van een offerte

Joyce Bastiaans verwerkt jouw (bedrijfs)naam, adresgegevens en e-mailadres wanneer je een offerte-aanvraag indient. Joyce Bastiaans gebruikt deze gegevens om je een tevreden klant te maken gedurende de overeenkomst en om contact met je te kunnen opnemen. Deze gegevens worden tot 1 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard.

Voor facturatie en financiële administratie

Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Joyce Bastiaan jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens, factuurnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Joyce Bastiaans jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting dient Joyce Bastiaans deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Joyce Bastiaans deze gegevens verwijderen en/of anonimiseren.

Om nieuwsbrieven & mails te versturen

Voor het versturen van nieuwsbrieven en mails verwerkt Joyce Bastiaans jouw voor- en achternaam en e-mailadres. Deze gegevens verwerkt Joyce Bastiaans om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. Joyce Bastiaans verwijdert deze gegevens zodra je beslist geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de dienstverlening van Joyce Bastiaans, dan zal Joyce Bastiaans jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en de inhoud van jouw bericht omtrent jouw klacht verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Joyce Bastiaans bewaart deze gegevens tot 1 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Recensies

Wanneer je een recensie plaatst over Joyce Bastiaans, worden jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en de inhoud van jouw recensie verwerkt. Recensies kunnen op de website of social media van Joyce Bastiaans worden geplaatst uit commercieel belang. Recensies worden bewaard tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe verkrijgt Joyce Bastiaans jouw persoonsgegevens?

Joyce Bastiaans verkrijgt jouw persoonsgegevens, omdat je deze zelf actief aan Joyce Bastiaans verstrekt in een kennismakingsgesprek, via e-mail of via het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens delen aan derden

Joyce Bastiaans zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan Joyce Bastiaans gehouden zijn tot het delen van jouw persoonsgegevens met derden. Indien verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan zal Joyce Bastiaans vooraf schriftelijk je toestemming vragen.

Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Joyce Bastiaans, zal Joyce Bastiaans, indien nodig, met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Joyce Bastiaans zal jouw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joyce Bastiaans maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. De persoonsgegevens waar Joyce Bastiaans mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt.

Uw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van jouw toestemming of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je jouw verzoek sturen naar contact@joycebastiaans.nl. Joyce Bastiaans zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, jouw verzoek beoordelen. Wanneer Joyce Bastiaans niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat Joyce Bastiaans je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Joyce Bastiaans is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan, worden jouw persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd. 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Welke cookies gebruikt Joyce Bastiaans:

Technische en functionele cookies

Joyce Bastiaans gebruikt technische cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en jouw gebruikersvoorkeuren blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Joyce Bastiaans ervoor dat jij de website makkelijk kunt bezoeken. Technische en functionele cookies mogen worden geplaatst, zonder dat je hier toestemming voor geeft.

Analytische cookies

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van de website, wordt gebruikgemaakt van analytische cookies. Gegevens die hiermee worden verzameld zijn geanonimiseerd. Google zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Joyce Bastiaans heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Joyce Bastiaans gebruikt analytische cookies enkel voor het tellen van de bezoekers van de website, waardoor deze cookies mogen worden geplaatst, zonder jouw toestemming.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kun je aangeven dat bepaalde cookies niet (meer) geplaatst mogen worden. Ook de eerder opgeslagen informatie kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

Geplaatste cookies

Naam – bewaartermijn – functie

Google Analytics
_ga – 2 jaar- bewaren van unieke gebruikers ID.
_gat – 1 minuut – analyseert het surfgedrag, de stroom en de bron van bezoekers. 
_gid – 1 dag – bijhouden en volgen van paginaweergave.

Wijziging in deze privacyverklaring

Joyce Bastiaans behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Joyce Bastiaans vind je altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Joyce Bastiaans jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Bezwaar en klachtrecht

Indien je van mening bent dat de bepalingen in deze privacyverklaring niet worden nageleefd door Joyce Bastiaans, kun je bezwaar maken bij Joyce Bastiaans.

Joyce Bastiaans wijst je daarnaast op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een klacht indienen via onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

INFO
Je kunt me mailen op:
contact@joycebastiaans.nl

Of stuur me een IG DM:
@joycebastiaans.nl

OVERIGE GEGEVENS
Bank KNAB
IBAN NL33KNAB0259685771

KvK-nr. 75946912
BTW nr. NL003027531B79