zo ga ik met jouw gegevens om

Privacy verklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Joyce Bastiaans. Joyce Bastiaans zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring kun je onder andere lezen welke persoonsgegevens Joyce Bastiaans verwerkt, met welk doel, hoe Joyce Bastiaans vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met contact@joycebastiaans.nl.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepassing

Joyce Bastiaans is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Joyce Bastiaans is gevestigd te (2121 GG) Bennebroek aan de Schoollaan 26 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75946912.

Hoe verkrijgt Joyce Bastiaans jouw persoonsgegevens?

Joyce Bastiaans verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Joyce Bastiaans verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of bij het afnemen van de diensten van Joyce Bastiaans. Joyce Bastiaans verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op grond van een overeenkomst welke je met Joyce Bastiaans heeft gesloten, indien dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Joyce Bastiaans te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Joyce Bastiaans?

Hier kun je een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Joyce Bastiaans verwerkt, met welk doel Joyce Bastiaans deze gegevens verwerkt en welke wettelijke grondslag Joyce Bastiaans heeft om deze gegevens van jou te mogen verwerken.

Contact

Indien je contact opneemt met Joyce Bastiaans, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, worden je (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van je bericht verwerkt. Joyce Bastiaans slaat deze gegevens op om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Voor het uitbrengen van een offerte

Joyce Bastiaans verwerkt jouw (bedrijfs)naam, adresgegevens en e-mailadres wanneer je een offerte-aanvraag indient. Joyce Bastiaans gebruikt deze gegevens om je een correcte offerte toe te sturen.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om de diensten van Joyce Bastiaans te kunnen uitvoeren

Om te zorgen dat Joyce Bastiaans haar diensten kan uitoefenen, worden je (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer verwerkt. Zonder deze gegevens is het voor Joyce Bastiaans niet mogelijk om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Voor facturatie en financiële administratie

Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Joyce Bastiaan jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mailadres en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan Joyce Bastiaans je betaling niet afhandelen.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Om nieuwsbrieven te versturen

Voor het versturen van nieuwsbrieven verwerkt Joyce Bastiaans je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden enkel verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming. Joyce Bastiaans verwijdert deze gegevens zodra je beslist geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Klachten

Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Joyce Bastiaans, dan zal Joyce Bastiaans je (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van je bericht omtrent je klacht verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Recensies

Wanneer je een recensie plaatst over de dienstverlening van Joyce Bastiaans, worden jouw (bedrijfs)naam en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens worden enkel opgeslagen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Recensies kunnen op de website of social media van Joyce Bastiaans worden geplaatst uit commercieel belang. Recensies worden bewaard tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij je eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Hoe lang bewaart Joyce Bastiaans jouw gegevens?

De persoonsgegevens die Joyce Bastiaans verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Facturen en financiële administratie worden 7 jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst. Overige persoonsgegevens, zoals e-mailberichten en berichten via WhatsApp worden tot 1 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard. Jouw gegevens worden uit de e-maillijst voor het versturen van nieuwsbrieven verwijderd, zodra jij je hebt uitgeschreven. Recensies worden verwijderd, zodra Joyce Bastiaans een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen met derden

Joyce Bastiaans zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, indien dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving, of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan Joyce Bastiaans gehouden zijn tot het delen van jouw persoonsgegevens met derden.

Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Joyce Bastiaans, zal Joyce Bastiaans, indien nodig, een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Joyce Bastiaans blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Joyce Bastiaans zal jouw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met de volgende derden worden jouw persoonsgegevens (mogelijk) gedeeld:
• Webhosting
• Websitesoftware
• Boekhouder
• Boekhoudprogramma
• Telecommunicatie
• Betaaldiensten/systemen

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je jouw gegevens bij een andere aanbieder wilt onderbrengen, zal Joyce Bastiaans jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

Indien je van mening bent dat de bepalingen in deze verklaring niet worden nageleefd door Joyce Bastiaans, kun je bezwaar maken en zich wenden tot Joyce Bastiaans. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van jouw toestemming of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je jouw verzoek sturen naar contact@joycebastiaans.nl. Joyce Bastiaans zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, je verzoek beoordelen. Wanneer Joyce Bastiaans niet aan je verzoek kan voldoen, laat Joyce Bastiaans je altijd weten waarom je verzoek is afgewezen. Joyce Bastiaans is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan, worden jouw persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. Joyce Bastiaans gebruikt de volgende cookies:

Technische en functionele cookies (noodzakelijke cookies)

Joyce Bastiaans gebruikt technische cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en jouw gebruikersvoorkeuren blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Joyce Bastiaans ervoor dat je de website makkelijk kunt bezoeken. Technische en functionele cookies mogen worden geplaatst, zonder dat je hier toestemming voor geeft.

Analytische cookies

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van de website, wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Gegevens die hiermee worden verzameld zijn geanonimiseerd. Google zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Joyce Bastiaans heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.

Marketing cookies

Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Social media buttons

Op de website van Joyce Bastiaans zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten, zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Joyce Bastiaans raadt aan de privacyverklaring van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Joyce Bastiaans heeft daar geen invloed op.

Geplaatste cookies

Naam

Aanbieder

Bewaartermijn

Functie

Soort cookie

wc_cart_hash_#

joycebastiaans.nl

Permanent

Niet geclassificeerd.

Noodzakelijk

wc_fragments_#

joycebastiaans.nl

Sessie

Niet geclassificeerd.

Noodzakelijk

_ga

joycebastiaans.nl

2 jaar

Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Analytisch

_gat

joycebastiaans.nl

1 dag

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen.

Analytisch

_gid

joycebastiaans.nl

1 dag

Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Analytisch

_fpb

joycebastiaans.nl

3 maanden

Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren.

Marketing

tr

facebook.com

Sessie

Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Marketing

Wanneer je de website van Joyce Bastiaans voor het eerst bezoekt wordt een pop-up getoond met een cookiemelding. Indien je deze melding accepteert, geef je toestemming om de cookies te gebruiken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Daarnaast kun je aangeven dat bepaalde cookies niet (meer) geplaatst mogen worden. Ook de eerder opgeslagen informatie kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Joyce Bastiaans mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Joyce Bastiaans neemt geen, op basis van automatische verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

Beveiliging

Joyce Bastiaans neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Joyce Bastiaans.

Aansprakelijk

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de gegevens die Joyce Bastiaans verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Joyce Bastiaans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of de inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2022. Joyce Bastiaans behoudt te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Joyce Bastiaans vind je altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Joyce Bastiaans jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan schriftelijk/digitaal op de hoogte gebracht.

Contact

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Joyce Bastiaans.

Per e-mail
contact@joycebastiaans.nl.

Per post
Joyce Bastiaans
Schoollaan 26
2121 GG Bennebroek

INFO
Je kunt me mailen op:
contact[at]joycebastiaans.nl

Of stuur me een IG DM:
@joycebastiaans.nl

OVERIGE GEGEVENS
Bank KNAB
IBAN NL33KNAB0259685771

KvK-nr. 75946912
BTW nr. NL003027531B79